Nieuwe Hakama dragers

Op zaterdag 24 oktober 2015 werd door Marc Jongsten in Leiden een stage georganiseerd. Met een groepje van 7 personen zijn we vanuit Deventer afgereist naar Leiden om deel te nemen aan die stage.

Marc Jongsten (vijfde dan) verzorgt deze stage en heet alle gasten hartelijk welkom. “De stage is eigenlijk bedoeld om de drukte op de grote stages wat af te laten nemen, maar ook deze stages worden steeds drukker.” Er zitten zeker vijftig aikidoka’s op de mat te luisteren naar Marc. Thema vandaag is leren werken met marges.

“Aikido gaat over het leren balanceren tussen de twee uitersten van aan de ene kant power en aan de andere kant sensitiviteit. We gaan vandaag aan de slag met de pool sensitiviteit. Licht werken dus de hele stage.” We starten met de techniek aihanmi ikkyo ura. Voor je vastgepakt wordt al je hand in de lucht doen en je achterste voet plaatsen onder het contactpunt op de as. We pakken dit later door met een andere aanval jodan tsuki en daarna met irimi nage.

Marc merkt op dat aikido ook gaat over duurzaamheid. “Je moet eigenlijk iets heel vaak doen om te weten of het goed is voor je. Stel je komt bij een bakker en er wordt je gevraagd om deeg te kneden. Je krijgt een grote bonk en gaat ermee aan de slag. Na zo’n tien minuten heb je overal pijn in je lijf en komt de bakker langs: dit gaat prima zo, nog ongeveer vijf uurtjes en het is klaar. Dan moet je een vorm zoeken waar het werken lichter wordt. Het zoeken van efficiency. Dat maakt bewegingsvormen als aikido zo aantrekkelijk. Je komt jezelf tegen. Door veel te doen en vooral vaak te herhalen, wordt de manier van bewegen steeds natuurlijker.” Bij het lichter werken geeft hij het voorbeeld van een contragewicht in een lift. In de entree zak je met je buik naar beneden en tegelijkertijd met je hand omhoog, als een soort veer. Autonoom bewegen. In het tweede deel van de stage vervolgt het werk maar dan met andere aanvallen als katate dori.

Heerlijke vormen om licht te werken met als doel vandaag: het afleren om kracht te gebruiken; en dat valt echt niet mee.

Om 5 uur examens, Marco, Duncan en Roy gaan op voor de 3e Kyu en Erik voor de 2e kyu.

Na het volledige examen afgewerkt te hebben is het wachten op de uitslag dat allen geslaagt zijn.

(Tekst mede dankzij P. van Lier (aikido groene hart))