Wat is aikido

Aikido is de vreedzame gevechtskunst.

220px-Morihei-Ueshiba

Aikido is een Japanse vechtkunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba, ook wel O Sensei genoemd.

Hij bestudeerde gedurende zijn leven tal van traditionele krijgskunsten zoals Aikijutsu en diverse zwaardstijlen en voegde het samen tot aikido. Aikido betekent letterlijk de weg (DO) van energie(KI) in harmonie (AI). Aikido wordt vreedzaam genoemd omdat alle technieken erop gericht zijn de aanvaller niet te beschadigen. De middelen die je hiervoor nodig hebt, zijn:

  • strategisch inzicht (waar moet ik zijn, waar kan ik niet zijn),
  • moed (als tegengesteld aan vluchten of weglopen van het probleem),
  • kalmte (onrust trekt onrust aan en je wilt escalatie juist voorkomen).

Tegelijkertijd met het aanleren van verdedigingstechnieken werk je aan het ontwikkelen van deze eigenschappen. Daarom noemen we aikido ook wel een vormingstraject noemen, meer dan sport alleen.

Beginners leren kalm en geconcentreerd de aikidobewegingen. De sfeer op de mat is kalm. Iedereen leert in zijn of haar eigen tempo. Aikido kent geen wedstrijden, dus ook geen winnaars en verliezers. Het aikido kent geen competitie-element, geen wedstrijdvorm. Aikido leer je letterlijk door vallen en opstaan. Goed kunnen valbreken en rollen zonder je daarbij te bezeren is hierbij een eerste stap, voor volwassenen vaak een hernieuwde kennismaking met de grond. Vallen is niet verliezen, maar een flexibele houding, waaruit nieuwe kansen kunnen ontstaan. Tijdens een aikido training werk je in tweetallen en ben je om beurten tori (verdediger) en uke (aanvaller). Aikido doe je dus niet alleen. Je zult altijd moeten bewegen in verhouding tot de ander. Iedere partner is uniek en biedt weer nieuwe uitdagingen.
Aikido kiest strategische oplossingen voor een conflict, waarbij plaatsing, houding en visie belangrijker zijn dan kracht of snelheid. Daarom is aikido te leren door iedereen die bereid is te investeren in zichzelf.
Aikido is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of atletisch vermogen.
Je kunt op je 8ste beginnen met aikido en je kunt op je 50ste beginnen. Je hoeft niets te kunnen, je moet wel bereid zijn het te willen leren. Elke persoon die besluit aikido te gaan beoefenen brengt een stukje van zichzelf mee. Iedereen heeft sterke kanten. Die gaan we benutten.
Zelfbescherming en zelfontwikkeling in creatieve strijd en samenwerking met anderen. Aikido is leren omgaan met balansverstoring in de meest brede zin van het woord. Dojo betekent letterlijk oefenruimte. In de dojo leer je van en met elkaar. Je oefent je in vallen en opstaan. Je leert je eigen grenzen bewaken en jezelf in veiligheid te brengen. Je leert letterlijk rechtop staan, het conflict aan te gaan in plaats van ervoor weg te vluchten. Je leert je lichaam kennen, hoe je je hele lichaam kunt gebruiken om kracht te genereren. Kracht, geen spierkracht maar eigen kracht, die je nodig hebt om te overtuigen.

Nieuwsgierig? Kom dan naar de lessen van Aikido groep Kiai en ontdek wat aikido voor jou kan betekenen.